ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach
ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach
ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach
ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach
ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach
ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach
ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach

ToothBuddy™ | Alles voor een stralende glimlach

€119,95 €310,00

  Elk tandheelkundig hulpmiddel dat niet goed wordt schoongemaakt, kan een broedplaats worden voor bacteriën, tandplak en andere ziekteverwekkers, wat een ernstig risico kan vormen voor degenen die het dragen wanneer het troebel en dof begint te worden. 

  • Houd uw apparaten schoon en helder.
  • Verwijder schadelijke tandplak.
  • Elimineer alle bacteriën, virussen en ziekteverwekkers.
  • Bespaar tijd en moeite.

  De wetenschappelijke basis voor deze opmerkelijke prestatie

  De ToothBuddy™ maakt gebruik van ultrasone golven met een frequentie van 42.000 hertz om de reinigingsoplossing te laten vibreren, waardoor miljoenen microscopische belletjes ontstaan.

  Deze belletjes zetten snel uit en klappen in elkaar, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid energie wordt gegenereerd die effectief vuil, bacteriën en tandplak verwijdert zonder enige beschadiging aan uw tandheelkundig hulpmiddel. Dit proces, bekend als "cavitatie", vindt ongeveer 4.000 keer per seconde plaats, waardoor alle oppervlakken en kieren grondig worden gereinigd in een korte tijd.

  Om het optimale niveau van cavitatie te bereiken, moet de frequentie van het apparaat nauwkeurig worden gekalibreerd op basis van de hoeveelheid water en de grootte en het materiaal van het tandheelkundige hulpmiddel. Gelukkig wordt de ToothBuddy™ geleverd met een ingebouwde dynamische feedbackfunctie die de inhoud analyseert en zich aanpast aan de ideale frequentie voor ultrasone cavitatiereiniging.

  Ultrasone reinigingstechnologie is zowel veilig als betrouwbaar en wordt al vele jaren gebruikt in verschillende omgevingen, waaronder laboratoria, commerciële industrieën en meer.

  Welke tandheelkundige hulpmiddelen kunnen effectief worden gereinigd met de ToothBuddy™?

   

                    

  Aligner/Invisalign              Retainer            Mouth Guard                Denture

   

  Aligner/Invisalign Retainer Mondbeschermer Kunstgebit

  Ons team van wetenschappers heeft de ToothBuddy™ ontwikkeld om effectief een verscheidenheid aan tandheelkundige hulpmiddelen te reinigen, zoals doorzichtige aligners, retainers (inclusief metalen), mondbeschermers, kunstgebitten, bijtbeschermers (nachtbeschermers), slaapapneu-apparaten, tandenborstelkoppen en meer.

  Neem contact op met ons ondersteuningsteam om te controleren of uw specifieke hulpmiddel kan worden gereinigd met de ToothBuddy™.

  De ToothBuddy™ is in staat om veilig alle tandplak, vuil en andere schadelijke ophopingen van uw tandheelkundig hulpmiddel te verwijderen, zonder dat dit ten koste gaat van de vorm of structuur ervan. Tandartsen over de hele wereld hebben de vele voordelen erkend van het gebruik van de ToothBuddy™ voor effectieve reiniging van hulpmiddelen.

   

  Any dental appliance that is not cleaned properly can become a breeding ground for bacteria, plaque and other pathogens posing a serious risk to those wearing it, when is start looking cloudy and dull. 
  • Eliminate all bacteria, viruses and pathogens
  • Keep your appliances looking clean and clear
  • Remove harmful plaque
  • Save time and effort

   

  The scientific basis for this remarkable achievement

  The Dental Cleaner employs ultrasonic waves with a frequency of 42,000 hertz to agitate the cleaning solution, creating millions of microscopic bubbles. These bubbles expand and collapse rapidly, generating a significant amount of energy that effectively removes grime, bacteria, and plaque without causing any abrasion to your dental appliance. This process, known as "cavitation," occurs approximately 4,000 times per second, ensuring that all surfaces and gaps are thoroughly cleaned in a short amount of time.

  To achieve the optimal level of cavitation, the device's frequency must be precisely calibrated based on the amount of water and the size and material of the oral appliance. Thankfully, the Dental cleaner comes with a built-in dynamic feedback feature that analyzes the contents and adjusts to the ideal frequency for ultrasonic cavitation cleaning.

  Ultrasonic cleaning technology is both safe and reliable and has been utilized in a variety of settings, including laboratories, commercial industries, and more, for many years.

   

  Which dental appliances can be effectively cleaned using the Dental cleaner?

   

                    

  Aligner/Invisalign              Retainer            Mouth Guard                Denture

   

  Our team of UK scientists has developed the Dental cleaner to effectively clean a variety of oral appliances, such as clear aligners, retainers (including metal ones), mouth guards, dentures, bite guards (night guards), sleep apnea devices, toothbrush heads, and more. Please contact our support team to verify whether your specific appliance can be cleaned using the Dental Pod.

  Ultrasound

  The Dental cleaner is capable of safely removing all plaque, grime, and other harmful buildup from your dental appliance, without compromising its shape or structure. Dentists worldwide have recognized the many benefits of using the Dental Pod for effective appliance cleaning.


   

    

  BACK TO TOP